ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН

За учениците 16 септември е ден за ново начало, а за учителите и родителите – ден за равносметка. Само 18 първокласници посрещат новата учебна 2019/2020 година в СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, обл. Разград, България. Рекордно нисък е броят на учениците от X клас – 9 души делят просторната класна стая на единствената паралелка. В края на учебната година, 11 души от СУ "Христо Ботев" ще се явят на Държавните зрелостни изпити, за да завършат средното си образование в гр. Цар Калоян.

Ентусиазирани от възможностите за развитие, предлагани от езиковите и природоматематическите гимназии в по-големите съседни градове – Разград и Русе, много ученици предпочитат да пътуват 30-40 км. до училище всеки ден, вместо да продължат образованието си в родния Цар Калоян. Бързо взетите решения от страна на родителите се оказват решаващи както за реализацията на техните деца, така и за трудовата заетост на учителите.

Намаляващият брой на учениците в местното средно училище е само част от засилващата се тенденция към обезлюдяване на малките населени места и преселване на хората към по-големите градове в България.

Въпреки неясното бъдеще на училището, учителите от СУ "Христо Ботев", гр. Цар Калоян, доказват с дългогодишен педагогически опит и всеотдайност, че заслужават доверието на своите възпитаници. Всяка година училището се класира на едно от първите места с най-висок среден успех на матурите в област Разград. Учениците от Цар Калоян ежегодно се нареждат сред победителите в областни и национални конкурси и олимпиади. Учителите вярват, че спокойната учебна среда, която малкото населено място предоставя, се отразява благоприятно върху развитието на младите личности, без да ги лишава от равен старт в по-нататъшната им професионална подготовка.


Ирена Стефанова, учителка в СУ "Христо Ботев", гр. Цар Калоян, държи цветни букети пред входа на Народно Читалище "Съзнай себе си – 1895".

Цеца Станкова, учителка в СУ "Христо Ботев", гр. Цар Калоян, получава букет от ученичка по случай първия учебен ден пред входа на Народно Читалище "Съзнай себе си – 1895".

Първокласниците от СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, участват с песни и стихове в програмата по случай първия учебен ден, подкрепяни от класната им ръководителка и училищната им възпитателка. Отляво на сцената, ученици от XII клас държат знамето на училището с образа на Христо Ботев.

Първокласник рецитира стих по време на празничната програма по случай първия учебен ден в салона на Народно Читалище “Съзнай себе си – 1895”, гр. Цар Калоян.

След края на празничната програма, класната ръководителка и училищната възпитателка на I клас водят учениците и техните родители към сградата на училището.

Галя Йорданова, класна ръководителка на I клас, въвежда учениците през главния вход на СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян.

Празнично облечени, учениците от I клас на СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, за първи път влизат в двора на училището.

Нели Тодорова, директор на СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, обявява откриването на новата учебна година под звуците на училищния звънец.

По стара традиция, за да имат отличен успех през цялата учебна година, българските първокласници преминават през символичен цветен венец във формата на шестица.

Галя Йорданова, класна ръководителка на I клас в СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, въвежда учениците в класната им стая.

По време на първия час на класа, класната ръководителка запознава учениците и техните родители с училищния правилник. Всеки първокласник получава пълен комплект учебници и учебни тетрадки.

Само 18 първокласници посрещат новата учебна 2019/2020 година в СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян.

Рекордно нисък е броят на учениците от X клас в СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян през учебната 2019/2020 г. Само 9 души делят просторната класна стая на единствената паралелка, а десетият ученик е записан в индивидуална форма на обучение. Ентусиазирани от възможностите за развитие, предлагани от езиковите и природоматематическите гимназии в по-големите съседни градове – Разград и Русе, много ученици предпочитат да пътуват ежедневно 30-40 км. до училище, вместо да продължат образованието си в родния Цар Калоян.

Учениците присъстват на първия час на класа за годината. Класната ръководителка Калинка Павлова обсъжда с десетокласниците техните очаквания и отговорности. За да насърчи активното им участие в учебния процес, тя предлага заедно да организират по-чести посещения на галерии, музеи и театри. Въпреки неясното бъдеще на паралелката, учителката приканва учениците да съсредоточат силите и възможностите си в настоящия момент.

Ученици от XII клас присъстват на откриването на учебната 2019/2020 г. в СУ “Христо Ботев”, гр. Цар Калоян. Общо 11 ученици от класа ще се явят на Държавните зрелостни изпити в гр. Цар Калоян, за да завършат средното си образование.

По идея на класната им ръководителка, бъдещите зрелостници завъртат глобуса, за да отбележат символично кои държави ще посетят след завършването си.