Може ли да се вдъхне нов живот на старите снимки?

Да, разбира се! Нужни са художествен усет, много търпение, постоянство, внимание към детайла и не на последно място – любов към фотографията.

Процесът по дигиталното реставриране на фотографските изображения възстановява дигиталните копия на физическите снимки, повредени от влиянието на околната среда или поради човешка небрежност.

Още когато бях в гимназията, имах изключително силен интерес към дигиталното обработване на изображения. Днес реставрирането и ретуширането за мен са не просто страст или хоби, а значима част от работата ми като фотограф.

Старите снимки трябва да бъдат съхранявани внимателно, за да носим дълго в паметта си образите и местата, запечатани върху тях. Ще се радвам да се свържете с мен, за да помогна на вашите снимки да заживеят нов живот!